Dostępność cyfrowa, a dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna

 • 31.08.2020, 15:45 (aktualizacja 31.08.2020, 15:53)
 • Grupa TIPMEDIA
Dostępność cyfrowa, a dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna
Ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848) z dnia 4 kwietnia 2019 wprowadzająca standardy WCAG w wersji 2.1. dla podmiotów publicznych wymienia szereg obowiązków jakie muszą spełnić te podmioty publikując treści na swoich stronach internetowych. Potocznie uważa się (i słusznie), że dotyczy ona kwestii dostępności cyfrowej. Warto jednak zwrócić uwagę, że w ustawie tej pojawiają się także kwestie obejmujące inne rodzaje dostępności: informacyjno-komunikacyjnej oraz architektonicznej.

Główne regulacje prawne w tych dwóch wymiarach dostępności obejmują ustawę z 19.7.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696)

Definiuje ona dostępność komunikacyjną jako:

 • obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje;
 • instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia;
 • zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania;
 • zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Z kolei realizacja wymogu dostępności architektonicznej obejmuje konieczność zapewnienia:

 • wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków;
 • instalacji urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;
 • informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;
 • wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;
 • osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Aby móc w pełni uczynić zadość wymogom ustawy o dostępności cyfrowej, należy zatem poznać obydwie ustawy (o dostępności cyfrowej oraz o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) oraz wdrożyć zalecenia jakie z nich wynikają.

 

Ustawa o dostępności cyfrowej nakłada na podmioty publiczne (w tym samorządy lokalne i ich jednostki) szereg obowiązków w zakresie obowiązkowej treści deklaracji dostępności. Szerzej na ten temat mówi artykuł „Co musi się znaleźć w treści Deklaracji Dostępności?”.

 

Zgodnie z prawem unijnym, a konkretnie załącznikiem do decyzji wykonawczej 2018/1523 Komisji Europejskiej, deklaracja dostępności (zwana też „Oświadczeniem w sprawie dostępności”) obejmuje kilka podstawowych elementów, jakimi są:

 • określenie statusu pod względem zgodności
 • wskazanie zakresu treściach niedostępnych
 • informacja o sposobie komunikacji i danych kontaktowych
 • informacja o trybie postępowania odwoławczego

Polski ustawodawca zdecydował jednak na rozszerzenie katalogu obligatoryjnych elementów włączając do deklaracji kwestie objęte regulacjami z zakresu dostępności informacyjnej oraz architektonicznej.

 

I tak, w art. 10 ust. 4, pkt 1-10 i ust. 5 ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 mowa jest o obowiązku podania w deklaracji dostępności także informacji o dostępności architektonicznej oraz opisania sposobu obsługi klientów o szczególnych potrzebach (np. osób niesłyszących, niewidomych lub z ograniczeniami ruchu), co jest elementem dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

 

W ten sposób deklaracja łączy w sobie aspekty dostępności zawarte w różnych regulacjach prawnych. Staje się on swoistym podsumowaniem rozwiązań z dziedziny dostępności, jakie dany samorząd lub inny podmiot publiczny wprowadził w życie. Warto o tym pamiętać sporządzając lub aktualizując ten dokument.

Grupa TIPMEDIA

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe