Diagnoza operacyjno-personalna

 

• Audyt menedżerski w urzędzie / placówkach podległych 
• Podniesienie efektywności organizacyjnej i optymalne wykorzystanie potencjału pracowniczego w oparciu o analizę kompetencji 

 

Poproś nas o szczegóły oferty