Audyt Dostępności Informacyjnej

 

Mamy świadomość, że dostępności nie ustanowi się prawem. Ona sama w sobie jest prawem. Możemy natomiast utorować jej drogę zgodnie z przepisami. 20 września 2019 weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – kręgosłup Programu Dostępność Plus. Wraz z naszymi ekspertami przygotujemy dla Państwa wytyczne niezbędnego dostosowania komunikacji i informacji do wymogów ustawy.

 

Poproś nas o szczegółową informację 

 

USTAWA

z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
 

a) obsługę  z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
 

b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 

c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności  – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 

d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.