Audyt Dostępności Cyfrowej

 

Mamy świadomość, że dostępności nie ustanowi się prawem. Ona sama w sobie jest prawem. Możemy natomiast utorować jej drogę zgodnie z przepisami. 20 września 2019 weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – kręgosłup Programu Dostępność Plus. Jako eksperci przygotujemy dla Państwa wytyczne niezbędnego dostosowania strony internetowej do wymogów ustawy. Chętnie również weźmiemy udział we wdrożeniu naszego podstawowego produktu u Państwa, jakim jest system Strona Internetowa Samorząd Online, aktualizowana zgodnie z kolejnymi pojawiającymi się wymogami. 

 

Poproś nas o szczegółową informację 

 

USTAWA

z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

  1. w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;