Audyt Dostępności Architektonicznej

 

Mamy świadomość, że dostępności nie ustanowi się prawem. Ona sama w sobie jest prawem. Możemy natomiast utorować jej drogę zgodnie z przepisami. 20 września 2019 weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – kręgosłup Programu Dostępność Plus. Wraz z naszymi ekspertami i pod nadzorem architekta przygotujemy dla Państwa wytyczne niezbędnego dostosowania budynków użyteczności publicznej do wymogów ustawy.

 

Poproś nas o szczegółową informację 

UWAGA! Usługa realizowana jest wyłącznie na terenie województwa lubelskiego.

 

USTAWA

z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

  1. w zakresie dostępności architektonicznej:
  1. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
  2. instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
  3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
  4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172),
  5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.