O nas

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 

  • Właścicielem marki Samorząd Online jest Grupa Tipmedia Sp. z o.o.
  • Grupa zrzesza niezależnych wydawców gazet, portali internetowych, nadawców radiowych i telewizyjnych.
  • Dostarczamy profesjonalne narzędzia służące do przekazywania informacji - strony internetowe, aplikacje mobilne - w cenie dostępnej dla każdego samorządu oraz medium lokalnego.
  • Działamy w 4 krajach tworząc strony internetowe i dostarczając narzędzia reklamowe ponad 400 podmiotom.
  • Z serwisów internetowych opartych o nasze oprogramowanie korzysta
    5 milionów internautów miesięcznie.
  • Certyfikowana przez PARP firma szkoleniowa i doradcza - szkolimy i doradzamy: portal miejski, internetowy, aplikacje mobilne oraz systemy zarządzania.
  • Dom mediowy mediów lokalnych - jako broker reklamowy w zakresie planowania kampanii telewizyjnych i internetowych oferujemy możliwość emisji reklamy w sieci mediów lokalnych

 

 

Administratorem danych jest Grupa Tipmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, , ul. Cyprysowa 6, 20-224 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583772, NIP: 9462653563, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 876 000,00 ZŁ, zwana dalej Tipmedia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia bieżącej korespondencji związanej z realizacją usług przez okres świadczenia usług powiększony o okres przedawnienia roszczeń. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy Tipmedia oraz dostawcy usług hostingu i księgowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.