Samorząd Online. System CMS i strony internetowe zgodne z WCAG 2.1 i ustawą o dostępności cyfrowej

Miasto, gmina i powiat, MOPS, GOK, domy kultury, podmioty lecznicze, spółki miejskie - dotyczy to Was wszystkich!

Zgodnie z Ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych wszystkie Podmioty Publiczne, których strony internetowe powstały po 2018r powinny już dziś spełniać wszystkie wymogi ustawy, a strony starsze mają czas do 23 września 2020r., by zapewnić dostępność dla osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez dostosowane strony internetowej i aplikacji.

Nowe przepisy wprowadzają mechanizm kontroli obywatelskiej – każda osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.

Jeśli dana placówka się z tego obowiązku nie będzie nagminnie wywiązywała, może otrzymać grzywnę, która nakładana wielokrotnie może osiągnąć wysokość nawet 200 tys.zł.