Szanowni Państwo,

Posiadanie czytelnej i dobrej strony internetowej jest jedną z najważniejszych wizytówek samorządu i podległych mu jednostek. Odpowiedni projekt graficzny, zawsze aktualne treści, przydatne informacje oraz wysoki stopień interaktywności budują pozytywny wizerunek gminy i miasta nie tylko w oczach mieszkańców, ale też turystów i potencjalnych inwestorów

Jednak własna strona Urzędu to nie tylko standardowa dobra praktyka, ale przede wszystkim szereg ustawowo regulowanych obowiązków. Do najnowszych aktów prawnych w tym zakresie należy Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Pomimo jej wejścia w życie, do dnia dzisiejszego strony ponad 40% samorządów oraz placówek im podległych nie są dostosowane do jej wymogów.

Zgodnie z zapisami ustawy:

  • Wszystkie samorządy mają obowiązek zapewnić dostępność swoich stron internetowych dla osób niepełnosprawnych według standardu WCAG 2.1. w terminie do 23 września 2020 r.
  • Brak dostosowania do wymogów nowego standardu grozi karą nawet do 10.000 zł

Jeśli chcieliby Państwo posiadać w pełni nowoczesną i komunikatywną stronę internetową dostosowaną do najnowszych wymogów i stale aktualizowaną, zapraszamy do skorzystania z rozwiązania przygotowanego przez Grupę Tipmedia, jakim jest Zintegrowany System Informacji Samorządowej.

 

Nasze wdrożenia